Velkommen til Skoger Turn

Innkalling til årsmøte i Skoger Turn


Til medlemmer m/foresatte i Skoger turn

Årsmøte avholdes torsdag 28. mars kl 18.00 i et klasserom, Skoger skole. Saker som ønskes tatt opp på årsmøte må sendes styret senest 5.mars 2019 pr. mail til skoger.turn@gmail.com

Fullstendig saksliste med alle sakspapirer legges ut en uke før årsmøte på egen fil på vår Facebook gruppe. Dersom sakspapirer ønskes pr. mail, gi beskjed til skoger.turn@gmail.com

Stemmeberettigede på årsmøte må være fylt 15 år, ha vært medlem i minst en måned og ha betalt medlemskontingent.
Medlemmer under 15 år og foresatte har møte
og forslagsrett.


Med vennlig hilsen Styret


_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Ønsker du å turne hos oss? Ta kontakt på mail skoger.turn@gmail.com eller kom direkte til skogerhallen. 


Treningstider finner du under "treningstider" øverst på siden.