Tidligere publiseringer:Midlertidig treningstider pga. covid-19:

DagPartiKlokkeslett
Mandag6-9 år17:00-18:00
10+18:15-19:15
Nybegynner tropp18:15-19:15
RG 4.trinn-eldre

18:15-19:15

Rekrutt/junior/senior

19:30-21:30

OnsdagNybegynner tropp16:00-17:30
Rekrutt17:45-19:15
Junior/senior

19:30-21:00


TorsdagRG 1.-3.trinn16:00-17:30
RG 4.trinn-eldre17:00-18:30
FredagRekrutt/junior/seniorvarierer


Hei alle gymnaster og foresatte!

Viser til tidligere informasjon gitt om oppstart av partiene 6-9år og 2-5år.

Vi har nå gjennomført oppstart av 6-9års partiet ved Skoger Turn. Vi ser at vi har en utfordrende situasjon med tanke på det å klare å gjennomføre treninger slik at vi oppfyller alle krav til smittevern. Det gjelder ikke bare krav til hver og enkelt trener og gymnast, men går også på dette med renhold/rengjøring av utstyr som benyttes mellom de enkelte partier.

Når det gjelder 2-5 års partiet, ser vi dessverre at vi ikke vil klare å kunne gjennomføre en oppstart som planlagt. Vi vil får an altfor stor utfordring med å klare å ivareta alle de tiltakene som er påkrevd med tanke på Covid-19 situasjonen, og finner det derfor ikke forsvarlig å åpne for trening for dette partiet nå. Vi beklager dette på det sterkeste, men vi må rette oss etter de retningslinjer som er gitt, samt at vi ser det vil bli en litt for stor tilleggsbelastning på våre trenere på nåværende tidspunkt.

Vi ser imidlertid på om vi kan klare å dele opp 2-5 gruppen noe, og starte med å kunne tilby trening til selvstendige 5-åringer (dvs de som kan gjennomføre treninger uten foresatte i hallen). Dette vil vi komme tilbake til, så snart vi får sett på total-kabalen med treningstider for alle partier (da vi nå MÅ planlegge inn rengjøring av apparater og utstyr også mellom partiene).

Igjen beklager vi at vi ikke klarer å starte hele 2-5 gruppen som planlagt, men vi må i denne omgang prioritere de partiene som gjør at totalbelastningen på trenere og klubb holdes så lav som mulig under det smittevernsregimet som gjelder.

Vi håper imidlertid at det ikke går for lenge før vi har fullt trykk på alle partier igjen.

Mvh
Skoger Turn
Styret


Publisert 14/9-20