BUSKERUDTRAMPETTEN (BT)

Vi har én stor dugnad i året og det er Buskerudtrampetten. Den bidrar stort i klubbkassa og det er derfor viktig at alle bidrar! Buskerudtrampetten avholdes i Berskauhallen 17.-19. november i år.