Generelt

Skoger turn holder til i Skogerhallen ved Skoger skole.

Adressen er Gunnesølinna 10.

Styret

Styreleder: John-Ivar Asbjørnsen

Nestleder: Heidi Jeppesen 

Styremedlem: Anne Alver-Schøne

Styremedlem: Robert Almkov

Styremedlem: Jostein Tangen

Styremedlem: Eirunn Finsrud

Styremedlem: Hanne K. B. Gunnerød

Styremedlem: Ingerid B. Robøle

Dugnad

Vi har én stor dugnad i året og det er Buskerudtrampetten. Den bidrar stort i klubbkassa og det er derfor viktig at alle bidrar! Buskerudtrampetten avholdes i Drammenshallen tredje helgen i november hvert år.