Generelt

Skoger turn holder til i Skogerhallen ved Skoger skole.

Adressen er Gunnesølinna 10.

Mail: skoger.turn@gmail.com

Styret

Styreleder: John-Ivar Asbjørnsen

Nestleder: Heidi Jeppesen 

Styremedlem: Kristin Sola Steen

Styremedlem: Robert Almkov

Styremedlem: Eirunn Finsrud

Styremedlem: Ingerid B. Robøle

Dugnad

Vi har én stor dugnad i året og det er Buskerudtrampetten (se egen fane). Den bidrar stort i klubbkassa og det er derfor viktig at alle bidrar! Buskerudtrampetten avholdes i Drammenshallen tredje helgen i november hvert år.